Hankkeen kesto
-
Myönnetty avustus
Oma rahoitus
Avustuksen myöntäjä
Alatoimiala
Alue
Teemasanat
Vastaava organisaatio
Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot

Mihin ongelmaan hankkeella etsitään ratkaisua?

Mitä hankkeessa tehdään ja kenelle siitä on hyötyä?

Hankkeen ensisijainen tavoite:
Hiilidioksidipäästöjen vähenemä
Päästövähennyspotentiaali
Hankkeen keinot vähentää hiilidioksidipäästöjä tai edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista tai siitä selviämistä
Hankkeen edistyminen
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
Tilannehuoneeseen
Yhteystiedot
Yhteyshenkilön nimi
Organisaatio
Sähköposti
Puhelin
Jakamalla hankkeen autat luomaan rakennetun ympäristön ilmiötä
Jokainen #KIRAilmasto -hanke edistää Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteita tai ilmastonmuutokseen sopeutumista. Mitä enemmän ilmastotyö on esillä konkreettisten tekojen kautta, sitä todennäköisemmin tekojen sisältämä potentiaali realisoidaan.