fi | en

Hankkeen kesto

-

Myönnetty avustus

Oma rahoitus

Avustuksen myöntäjä

Alatoimiala

Alue

Klusteriteemat

Vastaava organisaatio

Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot

Mihin ongelmaan hankkeella etsitään ratkaisua?

Mitä hankkeessa tehdään ja kenelle siitä on hyötyä?

Hankkeen ensisijainen tavoite:

Hiilidioksidipäästöjen vähenemä

Päästövähennyspotentiaali

Hankkeen keinot vähentää hiilidioksidipäästöjä tai edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista tai siitä selviämistä

Hankkeen edistyminen

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Tilannehuoneeseen

Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi

Organisaatio

Sähköposti

Puhelin

Jakamalla hankkeen autat luomaan rakennetun ympäristön ilmiötä

Jokainen #KIRAilmasto -hanke edistää Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteita tai ilmastonmuutokseen sopeutumista. Mitä enemmän ilmastotyö on esillä konkreettisten tekojen kautta, sitä todennäköisemmin tekojen sisältämä potentiaali realisoidaan.